Antwort schreiben  Thema schreiben 
Verfasser Nachricht
ducnguyen37
Neuling
*


Beiträge: 0
Gruppe: User
Registriert seit: May 2019

Status: Offline
Danke erhalten: 0
Beitrag: #1
xGames  Bao gia xa go thep

Xa go la gi ?

Mai cua 1 ngoi nha vua phai can bang, vua rat co the ton tai lau dai theo thoi diem, nang, mua nho vao khong it yeu to, trong do khong the khong ke toi nhung cay xa go dung cho viec nang do suc nang cua ngoi, tole lam mai nha. Vay xa go la gi?
Trong thiet ke xay dung, thi xa go la 1 cau truc ngang cua mai nha. No giup chong do suc nang cua vat lieu phu, tang mai va duoc tuong ho boi cac cac buc tuong gay dung hoac la vi keo goc, dam thep,… trong nhung cong trinh bang thep, nhom, xa go thuong se co dang hinh dang chu W hay dang mang ranh, duoc su dung de cac cau truc chinh tuong ho cho mai nha.

Bao gia xa go thep

Gia xa go du moi loai quy cach duoc cap nhat chinh xac theo ngay tai cac nha san xuat, bao gia xa go thep cho khach hang duoc can cu thep so luong, quy cach va dac diem loai san pham, dam bao bao gia xa go cho nguoi mua la gia cao nhat thi truong. Xem them nhung mau thiet ke xa go thep tai: https://bluescopezacs.vn/nhung-mau-thiet-ke-thanh-keo-xa-go-zacs.html

mat hang Thanh keo Zacs

Thanh keo Zacs duoc lam tu thep ma hop kim nhom kem cao cap Bluescope Zacs. Bluescope Zacs tu lau Theo luong thong tin co san den va tin dung boi lop ma hop kim nhom kem hang sang. Thanh keo Zacs voi cac dinh hinh toi uu theo cong nghe tien tien cua tap doan lon Bluescope Lysaght so 1 nuoc Uc bao dam he keo mai ben chac cho ngoi nha than yeu.

can nha voi nha khung thep mai ton moi chung ta la cho cho che ca hanh phuc gia dinh va mai nha luon la 1 phan quan trong. De co mot mai nha dep vung chai cho can nha than yeu, chat luong vat tu lam mai rat quan trong. He keo mai dung Thanh Keo Zacs® la mat hang cua Cong Ty TNHH bluescope lysaght Nuoc Nha bang thep ma hop kim nhom kem la lua chon dang tin cay.

Lop Ma Toi Uu Ben Gap 4 Lan : Voi cong nghe tien tien ma toi uu 70 gram hop kim nhom kem/m2 (hai mat), san pham Bluescope Zacs Thanh Keo ben gap 4 lan thep ma kem thong thuong tren thi phan Hien gio.
Ung Dung lap rap : Co the su dung Thanh Keo BlueScope Zacs cho cac cong trinh vuot troi nhu he keo cong, he keo mai ton, he keo mai ngoi, he keo mai hien, he keo be tong dan ngoi…
Moi Han : Tiet Dien Ho ngan ngua Gi Set Do Dong Hoi Nuoc: Tiet dien cua Thanh Keo Bluescope Zacs su dung 2 cau truc hinh chu C va hinh O-Me-Ga (Ω) giup ngan ngua viec hoi nuoc bi dong toi da lam ngan chan hien tuong gi sat doi voi thanh keo. Xem them huong dan cach lap dat mai ton tai day

17.05.2019 08:04
Alle Beiträge dieses Benutzers finden Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben  Thema schreiben 

Druckversion anzeigen
Thema einem Freund senden
Thema abonnieren | Thema zu den Favoriten hinzufügen
» zum Seitenanfang